Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Kostolné

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov, 1. etapa

Popis prác: SO – 30 Rekultivácia 1. a 2. časť, projekt pre realizáciu stavby

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 04.2010

Objednávateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné, člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac