Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Livinské Opatovce

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Chudá Lehota, Skládka odpadov, I. etapa Doplnok č. 2

Popis prác: projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 09.2004

Objednávateľ: BORINA EKOS s.r.o., člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac