Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Senec

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: SOBA, rekultivácia skládky I. a I.a etapy, rozšírenie skládky pre rekultiváciu

Popis prác: projekt rekultivácie skládky odpadov

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 12.2007

Objednávateľ: Brantner Senec s.r.o., Senec

Celkové náklady: 2,0 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac