Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Žakovce

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov Úsvit, I. a II. etapa, vykonanie čiastočnej rekultivácie

Popis prác: projekt pre realizáciu stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 08.2007

Objednávateľ: Tatranská odopadová spoločnosť s.r.o.

Celkové náklady: 8,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac