Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Gbely

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Nafta Gbely – CK Závod

Popis prác: uzavretie a rekultiváca centrálneho odkaliska, stabilizácia neúnosného povrchu odkaliska, uzavretie a rekultivácia povrchu

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 08.2001

Objednávateľ: NAFTA a.s. Gbely

Celkové náklady: 20,0 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac