Realizácia stavieb – Nový Tekov

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Nový Tekov – skládka odpadov, I. Etapa

Druh Projektu: Realizácia výstavby skládky odpadov

Popis prác: Výstavba skládky odpadov v rozsahu I. etapy – 1. časti

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 1995

Objednávateľ: Obec Nový Tekov

Celkové náklady: 16,34 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac