Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Stupava

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Riadená skládka TKO

Popis prác: SO – 12 Rekultivácia skládky odpadov, projekt pre realizáciu stavby

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 09.2009

Objednávateľ: Technické služby Stupava s.r.o.

Celkové náklady: 1,9 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac