Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Sereď – Pusté Sady

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov

Popis prác: SO – 196 Uzavretie a rekultivácia, 1. stavba – 3. časť, projekt pre realizáciu stavby

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 02.2010

Objednávateľ: KOMPLEX – odpadová spoločnosť s.r.o., Sereď, člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady: 160 000 e

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac