Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Kolta

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov, uzatvorenie skládky, I. etapa – 3. časť

Popis prác: realizačný projekt

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 04.2009

Objednávateľ: Brantner Kolta s.r.o., Kolta

Celkové náklady: 320000

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac