Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Rakovice

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka odpadov, rekultivácia 1. a 3. etapa

Popis prác: projekt

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 09.2008

Objednávateľ: Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., Kostoľné, člen skupiny Marius Pedersen

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac