Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Zlaté Moravce

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Skládka, I. etapa

Popis prác: SO – 20 Rekultivácia, dokumentácia pre stavebné povolenie

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 04.2012

Objednávateľ: TS mesta Zlaté Moravce

Celkové náklady: 0,8 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac