Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Livinské Opatovce

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Chudá Lehota, skldáka odpadov

Popis prác: SO – 31 Rekultivácia skládky, I. etapa, 2. časť NNO, 2. časť – 1. sekcia NO, dokumentácia pre stavebné povolenie

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 04.2011

Objednávateľ: BORINA EKOS s.r.o., člen skupiny Márius Pedersen

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac