Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov – Lučenec

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Projekty uzatvorenia a rekultivácii skládok odpadov

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie uzavretia a rekultivácie skládok odpadov, zložísk a odkalísk

Druh Projektu: Čurgov, Skládka odpadov, I. etapa

Popis prác: projekt uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov

Stav stavby: V realizácii

Dátum: 01.2005

Objednávateľ: Brantner Lučenec s.r.o., Lučenec

Celkové náklady: 6 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac