Realizácia stavieb – Štefanová

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Štefanová – skládka odpadov

Druh Projektu: Realizácia uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov

Popis prác: Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 0,40 mi. Sk

Objednávateľ: Obec Štefanová

Celkové náklady: 0,40 mi. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac