Projekty vodovodov a kanalizácií – Bellová Ves

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia a ČOV

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie. Návrh 8 885 m kanalizačnej siete obcí s 542 obyvateľmi, so spoločnou ČOV s kapacitou 600 EO.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 30 mil. Sk

Objednávateľ: Obec Bellová Ves

Celkové náklady: 30 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac