Realizácia stavieb – Brodzany

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Brodzany – skládka odpadov, I. Etapa

Druh Projektu: Realizácia výstavby skládky odpadov

Popis prác: Výstavba uzatvorenia a rekultivácie skládky odpadov v rozsahu I. etapy – 1. časti a realizácia nových skládkovacích plôch I. etapy – 2. časti

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 2009 – 2010

Objednávateľ: Technické služby Partizánske s.r.o.

Celkové náklady: 0,76 mil. €

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac