Realizácia stavieb – Moravský Svätý Ján

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: CK Závod – skládka odpadov

Druh Projektu: Realizácia uzatvorenia a rekultivácie odkaliska

Popis prác: Realizácia uzatvotrenia a rekultivácie centrálneho odkaliska NAFTA Gbely a.s.

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 2003

Objednávateľ: Nafta Záhorie a.s., Gbely

Celkové náklady: 16,11 mi. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac