Realizácia stavieb – Veľká Paka

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Čukárska Paka – skládka odpadov

Druh Projektu: Realizácia výstavby skládky odpadov

Popis prác: Výstavba skládky odpadov v rozsahu 2. stavby

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 2004

Objednávateľ: Triada odpad s.r.o. Kvetoslavov

Celkové náklady: 26,7 mi. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac