Projekty vodovodov a kanalizácií – Krásno nad Kysucou

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Verejná kanalizácia

Popis prác: prevádzkový poriadok. Spracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie sídliska pre 2 314 obyvateľov, celková dĺžka 5 503 m.

Stav stavby: Realizovaná

Dátum:

Objednávateľ: Severoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Žilina

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac