Projekty vodovodov a kanalizácií – Malacky

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Výstavba a rekonštrukcia stokovej siete

Popis prác: dokumentácia pre územné konanie, projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre novú kanalizáciu v dĺžke 12 740 m, rekonštrukcia kanalizácie 2 960 m pre cca 10 000 obyvateľov.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 170 mil. Sk

Objednávateľ: Mesto Malacky

Celkové náklady: 170 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac