Projekty vodovodov a kanalizácií – Piešťany

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV

Popis prác: dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, rekonštrukcia kanalizácie v meste Piešťany, dĺžka 7 500 m

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 189 mil. Sk

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany

Celkové náklady: 189 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac