Realizácia stavieb – Dubová

Kategória: Odpadové hospodárstvo

Skupina: Realizácia stavieb

Dokumentácia: Dubová – skládka odpadov

Druh Projektu: Realizácia výstavby skládky odpadov

Popis prác: Výstavba skládky odpadov v rozsahu 1. kazety – 2. etapy

Stav stavby: Zrealizované

Dátum: 1999

Objednávateľ: Obec Dubová

Celkové náklady: 3,50 mi. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac