Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľká Javorina – Bradlo

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Odkanalizovanie regiónu

Popis prác: štúdia. Návrh odkanalizovania 23 miest a obcí kopaničiarskeho regiónu s celkovým počtom 44 000 obyvateľov a celkovou dĺžkou 163 000 m kanalizačných sietí.

Stav stavby: V realizácii

Dátum:

Objednávateľ: Združenie obcí Velká Javorina – Bradlo

Celkové náklady:

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac