Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľké Orvište

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Splašková kanalizácia

Popis prác: dokumentácia pre realizáciu stavby kanalizácie v obci pre 1 101 obyvateľov dĺžky 4 732 m

Stav stavby: Realizovaná

Dátum: 2,5 mil. Sk

Objednávateľ: Trnavská vodárenská spoločnosť a.s., Piešťany

Celkové náklady: 2,5 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac