Projekty vodovodov a kanalizácií – Veľký Meder

Kategória: Vodohospodárske stavby

Skupina: Projekty vodovodov a kanalizácií

Dokumentácia: Spracovanie projektovej dokumentácie kanalizačných a vodovodných sietí

Druh Projektu: Kanalizácia, časť Okočská cesta

Popis prác: projekt stavby. Splašková kanalizácia časti mesta pre 100 obyvateľov, celková dĺžka 525 m.

Stav stavby: Pred realizáciou

Dátum: 2 mil. Sk

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

Celkové náklady: 2 mil. Sk

Politika ISM

Kladieme veľký význam na udržanie a neustále zlepšovanie integrovaného systému managementu pre zabezpečenie trvalých podmienok pri dosahovaní vysokej kvality poskytovaných služieb a realizácii svojich aktivít.

Politika ISM

Certifikáty

Neustále pracujeme na zvyšovaní kvality našich služieb. Aj preto sme držiteľmi viacerých manažérskych certifikátov.

certifikáty kvality Zistite viac